ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Το σύστημα δημιουργίας κλειστών κυκλωμάτων - ChemoClave® ελαχιστοποιεί την επιμόλυνση και την έκθεση κατά την προετοιμασία, τη χορήγηση και την απόρριψη ενδοφλέβιων διαλυμάτων. Προσαρμόζεται στις υπάρχουσες διαδικασίες. Κλείνει τα εξαρτήματα, περιορίζει τα αερολύματα, τα σταγονίδια και το αεροζόλ ενώ μειώνει τα ατυχήματα και την έκθεση σε επικίνδυνα και τοξικά φάρμακα. Το Clave είναι μια μικροβιακά και μηχανικά κλειστή συσκευή. Τα συστήματα είναι συμβατά με αντλίες χορήγησης.

Όλα τα εξαρτήματα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του NIOSH, OSHA, ONS, ASHP.        

 - National Institute for Occupational Safety and Health

- Occupational Safety and Health Administration

- Oncology Nursing Society

- American Society of Health System Pharmacists   

 Συστάσεις του CDC & του NIOSH για την προετοιμασία των επικίνδυνων φαρμάκων:

Μεταξύ άλλων:

 «Χρησιμοποιήστε κλειστά συστήματα και συστήματα χωρίς βελόνα (needlelesssystems) όταν μεταφέρετε επικίνδυνα φάρμακα από τη συσκευασία τους σε συσκευές χορήγησης. Τα κλειστά συστήματα περιορίζουν τη δημιουργία αεροζόλ και την έκθεση των εργαζομένων σε αιχμηρά αντικείμενα..»  

«Χορηγήστε τα φάρμακα μέσω κλειστών συστημάτων και συστημάτων χωρίς βελόνα (needleless systems)..»  

«Εξαερώστε πριν τον εμπλουτισμό»

«Μην αποσυνδέετε τις συσκευές (tubing) εάν η συσκευή δεν έχει ξεπλυθεί»

«Απομακρύνετε τον ορό (IVbag) και την συσκευή (tubing) ακέραια» ....περισσότερα