ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Προετοιμασία και Χορήγηση  IV Φαρμάκων   

Η διατήρηση του ενδαγγειακού καθετήρα είναι μία πολύ σημαντική διαδικασία, ειδικά σε ασθενείς της ΜΕΘ, σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και σε κεντρικούς καθετήρες.  

Οι βακτηριαιμίες που σχετίζονται με τον καθετήρα (CRBSI), είναι μαζί με τις πνευμονίες του αναπνευστήρα  (VAP) οι δύο σημαντικότερες Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις.

Κύρια αιτία της CRBSI είναι η ανάπτυξη biofilm στην απόληξη  του ενδοφλέβιου καθετήρα. Εξαιτίας των συχνών  ανοιγμάτων και χειρισμών του, σε ΜΕΘ, ευθύνεται για το 29-38% των λοιμώξεων του καθετήρα και το 60% των CRBSI.

Η ICU Medical, ΗΠΑ είναι η πρωτοπόρος κατασκευαστής στον κόσμο σε needle free συσκευές κλειστού κυκλώματος ενδοφλέβιας χορήγησης. Τα υψηλής τεχνολογίας προϊόντα της περιορίζουν τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, τους επικίνδυνους τραυματισμούς του Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού από βελόνες, την έκθεση σε επικίνδυνα και τοξικά φάρμακα και βιολογικά υγρά. 

Ο μοναδικός σχεδιασμός του Clave® το καθιστά τη μοναδική συσκευή έγχυσης και προστασίας ενδαγγειακών καθετήρων, κλινικά αποδεδειγμένα, που μειώνει την επιμόλυνση του καθετήρα (Bouza, 2003)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 15, 21/01/2013 Πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα.

Η Plan 1 Health αναπτύσσει και κατασκευάζει συστήματα έγχυσης φαρμάκων για περισσότερα από 20 έτη. Η γνώση των τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων, οι ανάγκες των ασθενών, τα υλικά και οι ειδικές απαιτήσεις κάθε κλινικής εφαρμογής τοποθετούν τις Ιατρικές συσκευές της Plan 1 Health στο υψηλότερο επίπεδο ποιότητας και είναι εναρμονισμένες με τις προσδοκίες της αγοράς.