Νεο ΦΕΚ για τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις | ΦΕΚ 388 18/02/2014

Αριθμ. Υ1.Γ.Π.114971
Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας.

ΦΕΚ ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 388 18 Φεβρουαρίου 2014