Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρεία ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ (ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ) δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας από το 2002 διακινώντας στην εγχώρια αγορά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Προτεραιότητα της Εταιρείας είναι η διαρκής αναβάθμιση των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρουμε, η ικανοποίηση των πελατών μας και η συνεχής βελτίωση και ικανοποίηση του εργατικού δυναμικού μας. 

Η εταιρεία στεγάζεται στο Γέρακα, επί της οδού Λ.Μαραθώνος 112. Για την εξυπηρέτηση των πελατών και τη διακίνηση των προϊόντων της διαθέτει στόλο, πλήρως μηχανογραφημένο λογιστικό και διοικητικό σύστημα, πιστοποίηση ISO 9001 καθώς και βεβαίωση για τη διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π..

Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η συνεχής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών, προμηθευτών και εργαζομένων, η ενδυνάμωση της γκάμας των αντιπροσωπειών με καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας και τελευταίας τεχνολογίας τα οποία θα δίνουν λύσεις στις ανάγκες των πελατών μας.
 

back