Όροι Χρήσης

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από επαγγελματίες υγείας. Ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει πάντα να βασίζεται στη δική του επαγγελματική κλινική κρίση όταν αποφασίζει εάν θα χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο προϊόν κατά τη θεραπεία ενός συγκεκριμένου ασθενούς. Η εταιρεία δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και συνιστά οι επαγγελματίες υγείας να εκπαιδεύονται στη χρήση οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος  … Read more

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από επαγγελματίες υγείας.

Ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει πάντα να βασίζεται στη δική του επαγγελματική κλινική κρίση όταν αποφασίζει εάν θα χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο προϊόν κατά τη θεραπεία ενός συγκεκριμένου ασθενούς. Η εταιρεία δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και συνιστά οι επαγγελματίες υγείας να εκπαιδεύονται στη χρήση οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος πριν από τη χρήση του σε κάθε διαδικασία ή επέμβαση. Τα προϊόντα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα. Η πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με ένα εκπρόσωπο της εταιρείας για περισσότερες πληροφορίες.