Νοσοκομειακό Φαρμακείο

Η χρήση ανοιχτών συστημάτων για τη χορήγηση και τη διάλυση διαλυμάτων, μπορεί να οδηγήσει σε μεταφορά περιβαλλοντικών ρύπων εντός του συστήματος ή σε διαφυγή επικίνδυνων συγκεντρώσεων εκτός του συστήματος. Θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών τους.

Οι λυσεις μας ›

Ενδοφλεβια Χορήγηση

Tα ανοιχτά συστήματα απαιτούν πολύπλοκους χειρισμούς οι οποίοι ευνοούν τυχόν σφάλματα. Ο ακατάλληλος φραγμός του καθετήρα συμβάλλει σε επιμολύνσεις του καθετήρα και σε βακτηριαιμίες.

Οι λυσεις μας ›

Εντατική Φροντίδα

Ασθένειες, εντατικές θεραπείες ή παρατεταμένη παραμονή στο κρεβάτι και ακινητοποίηση, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του δέρματος, την στοματική κοιλότητα ή άλλων βλεννογόνων αυξάνοντας την ευαισθησία και προκαλώντας αφυδάτωση, υψηλή ευερεθιστότητα αλλά και να αυξήσουν τον κίνδυνο λοιμώξεων.

Οι λυσεις μας ›

Έλεγχος Λοιμώξεων

Η αναποτελεσματική απολύμανση μεγάλων και μικρών επιφανειών, η μικροβιακή αντοχή, οι επιμολύνσεις υλικών με επαναλαμβανόμενη χρήση (όπως λεκάνες, ουροδοχεία κτλ) αλλά και η μη-ορθή διαχείριση επικίνδυνων ουσιών, μπορούν να οδηγήσουν σε εξαρση των ενδονοσκομειακών λοιμώξεων και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών τους.

Οι λυσεις μας ›

Διαχείριση

Η σύγχρονη εποχή απαιτεί ευέλικτες λύσεις που προσεγγίζουν το Υγειονομικό περιβάλλον ως ένα ενιαίο οικοσύστημα. Η απαίτηση συμμόρφωσης με επικαιροποιημένες οδηγίες ασφάλειας, τα αυξημένα κόστη, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με την παράλληλη αύξηση της πολυπλοκότητας των διαδικασιών και της εξειδίκευσης των υλικών χρήζουν νέες προσεγγίσεις στην διαχείριση του αποθέματος και των διαδικασιών.

Οι λυσεις μας ›